Kwiaty dla Biura

RODO - informacja dla Klientów i Kontrahentów

Opublikowano: 22 maja 2018

RODO - informacja dla Klientów i Kontrahentów

RODO, czyli zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych – Informacja dla Klientów i Kontrahentów.

Co to jest RODO?

Jest to używany skrót Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

Jaki jest cel RODO?

Celem regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w Unii Europejskiej.

Od kiedy obowiązuje RODO?

Data, od której obowiązują regulacje jest 25.05.2018 roku

Co zawiera niniejsza informacja?

W dokumencie informujemy w jaki sposób chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Jak przetwarzamy dane osobowe?

Glerco Dariusz Dzwonnik w świetle przepisów jest Administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązkami ciążącymi na firmie oraz obowiązującymi przepisami.

W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe uzyskane podczas zapytań ofertowych/zawarciu umowy o usługi/zamówieniach wykorzystujemy w następujących celach:

1) zawarcia i wykonania łączącego nas zamówienia/umowy,

2) przygotowania oferty,

3) wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np.:

  1. przechowywanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy/realizacji zamówienia, świadczenia usług,
  2. przechowywania dokumentacji księgowej

Jakie dane należy nam podać?

Do świadczenia usługi/ofertowania/zawarcia umowy wymagamy podania wyłącznie imienia i nazwiska osoby reprezentującej firmę, adres e-mail oraz kontaktowy numer telefonu. Jeśli ich Państwo nie podacie nie będziemy mogli przygotować oferty oraz świadczyć naszych usług.

Komu przekazujemy Państwa dane?

Państwa dane przekazujemy:

Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu:

  1. Biuro rachunkowe świadczące usługi księgowe jedynie w sytuacji kiedy na dokumentach księgowych np. fakturach są one podane,
  2. Podmioty zajmujące się obsługą prawną firmy,
  3. Podwykonawcom,

Innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:

  1. Bankom obsługującym administratora danych w zakresie uzyskiwanych danych podawanych w szczegółach przelewu,
  2. Firmom ubezpieczeniowym w zakresie związanym z ubezpieczeniem, realizacją szkód itp.
  3. Podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

Dane z innych źródeł.

Nie zbieramy oraz nie przetwarzamy Państwa danych z innych źródeł.

Czy Państwa dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza EOG obejmujący Unię Europejską, Lichtenstein, Norwegię, Islandię.

Automatyczne podejmowanie decyzji / profilowanie.

Nie dokonujemy profilowania oraz automatycznego podejmowania decyzji.

Przysługujące Państwu uprawnienia.

Możecie Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

1) sprostowanie (poprawienie) danych;

2) usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie;

3) ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych

lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);

4) dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);

Z tych praw możecie Państwo skorzystać, składając wniosek w siedzibie firmy.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia Państwo możecie skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.

Prawo sprzeciwu.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej możecie w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w celach marketingowych.

W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:

1) ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności

lub

2) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Zgoda.

Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych.

Udzieloną nam zgodę możecie Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody).

Skarga.

Posiadacie Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważacie, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Kontakt i informacje

Glerco Dariusz Dzwonnik
Ul. Chałupnicza 9a
03-689 Warszawa

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.   Zamknij